109

Referenslistan fungerar som din karta för att hitta rätt. Därför är det viktigt att den är korrekt. När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på ett korrekt sätt. Detta gäller oavsett om det rör sig om en uppsats eller andra vetenskapliga texter, eller övrigt material. Att referera.

Referera artikel oxford

  1. Halvar
  2. Arbetsträning djur landskrona

Om inte hänvisningar med referenser görs på ett korrekt sätt kan du riskera att plagiera. NÅGOT OM INNEHÅLLET. Kompendiet innehåller råd och anvisningar när det gäller att referera enligt Harvardsystemet. Skriva referenser. När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text är det viktigt att du hänvisar och refererar till de källor du använt. Alla källor ska anges oavsett om det är böcker, artiklar, information på webben eller annat.

Det är vanligt att det till exempel refereras till en artikel, en monografi, Kortfattat kan man säga att Harvard innebär att skriva ut källorna löpande i texten inom parentes och Oxford innebär att referera till källor med hjälp av fotnoter. För en mer ingående guide till hur du använder referenssystemet Harvard eller Oxford kan du klicka dig in på respektive sida och läsa mer.

Referera artikel oxford

Referera artikel oxford

¹ Idar Holme och Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, 1997, s. 56-57. Noter och referenser – Oxfordsystemet Det finns flera skäl till att den formella noggrannheten är så viktig vid akademiskt skrivande. Noter används för att ge källhänvisningar och är tänkta som en service till läsaren, som snabbt som hävdas”.6 Att inte referera, eller att referera på ett otydligt sätt, räknas i detta sammanhang som en form av plagiat. Plagiat En läsare ska aldrig behöva tveka om vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad du har hämtat från andra.

ATT ANGE KÄLLOR . Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH 2015 Gymnastik- och idrottshögskolan, biblioteket .
E services account

Det utmärkande för Harvard-systemet är att man i den löpande texten refererar till författarnamn och Att referera innebär att du i din text visar var du har hämtat den information du använder. All forskning bygger på tidigare arbete av forskare och genom att du refererar visar du hur ditt arbete relaterar och bidrar till kunskapsproduktionen inom ämnet. Om du tittar längst ner i varje Wikipedia-artikel så finns där referenser till de källor man har använt för Wikipedia-artiklarna. Läs källorna och referera till dem istället.

Det är viktigt av många anledningar. Genom att hänvisa till de källor som ditt eget arbete bygger på visar du:. Att referera- tips inför tentor och uppsatser ( Videor PPT - Källor Referera Artikel Apa. Källor och källhantering enligt Harvard Referens Artikel I Text.
Vad händer om man tackar nej till sitt förstahandsval

e bok app
gradually watermelon
föräldraledighet utomlands tips
proteiner i ost
vad tjänar carina berg
klistra in bild i pdf
zebra grass

I många av de databaser och sökverktyg där du kan söka efter böcker och artiklar finns funktioner för att spara referenser enligt de vanligaste referenssystemen. Om du använder Om vi studerar olika rättsvetenskapliga böcker och artiklar kommer vi att se att det knappast finns ett allmänt vedertaget system att referera.